Wystąpienia publiczne

Na scenie i online

ZAŁOGA jachtu żaglowego to najbardziej naturalny zespół ludzki, w którym zasada “jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” nabiera bezpośredniego znaczenia. Kolejni sternicy obejmując wachty, biorą do rąk ster, a co za tym idzie dosłowną odpowiedzialność za bezpieczeństwo jachtu i życie załogi. Noszenie takich samych koszulek nie czyni jeszcze z grupy ludzi zgranej załogi. 

Od Kapitana jachtu, ale przede wszystkim od każdego z żeglarzy wymagane jest zaangażowanie, bo najsłabsze ogniwo może stać się tym ostatecznym. 

Załoga ma cel – doprowadzić jacht bezpiecznie do portu. A to wymaga współpracy, budowy zaufania i organizacji. 

Dlaczego kapitan?

Czy rzeczywiście możemy dowiedzieć się czegoś o PRZYWÓDZTWIE od kapitana jachtowego?

    Kapitan jest uosobieniem przywódcy. Jest jednym z najstarszych wzorców dobrego zarządzania. W końcu to on jest panem sytuacji na pokładzie. Biorąc pełną odpowiedzialność, to on dowodzi. 

Już samo angielskie słowo PRZYWÓDZTWO, czyli  LEADERSHIP składa się z LEAD, czyli PROWADZIĆ, albo LEADER, czyli właśnie PRZYWÓDCA oraz SHIP, czyli STATEK!

Podczas swoich występów publicznych i spotkań online kapitan dzieli się swym ogromnym doświadczeniem bycia skutecznym liderem, który zawsze osiąga kolejne cele. Często w dowcipny sposób pokazuje na konkretnych przykładach najlepsze praktyki i ostrzega przed niebezpieczeństwami. A przede wszystkim inspiruje i zalewa falą pozytywnej energii!

Gotowi na więcej? Zatem: Wszystkie ręce na pokład! Płyniemy!

Zakres merytoryczny:

Wyzwania i odpowiedzialność Załogi morskiego jachtu są podobne do biznesowych wyzwań menedżera i zespołu w firmie. Kapitan wykorzystuje ogromną wiedzę i doświadczenie podczas wystąpień firmowych oraz online dotyczących:

  • Przywództwa (Leadership) – to naturalna domena Kapitana: nawiguje i wyznacza kurs, dba o bezpieczeństwo, daje przykład poprzez przestrzeganie najlepszych standardów oraz utrzymuje wysokie morale i inspiruje.
  • Budowania zespołu (Team building) – Kapitan troszczy się o jacht i Załogę, angażując ją w zadania, tłumaczy i komunikuje, pobudza do działania i współpracy pomiędzy członkami zespołu. Liczy się wysokie morale i efekty pracy.
  • Zarządzania kryzysowego (Crisis management) – Załoga sprawdza prognozy, przewiduje problemy i je omija, a gdy się jednak pojawią, wraz z kapitanem podejmuje decyzje. To jednak on bierze na siebie odpowiedzialność za działania i ich efekty.

Zapraszamy do kontaktu i rezerwowania terminu występu.

Udostępnij: