BUDOWANIE ZESPOŁU


Załoga jachtu tworzy zgrany Zespół, w którym każdy zna i wykonuje precyzyjnie swoje obowiązki, ale w każdej chwili przychodzi z pomocą koledze w potrzebie. Setki lat tradycji stworzyły system zasad zwanych „dobrą praktyką morską”. Żeglarze do perfekcji opanowali wewnętrzną i zewnętrzną komunikację zwrotną.


Załoga jachtu żaglowego to najbardziej naturalny zespół ludzki, w którym zasada “jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” nabiera bezpośredniego znaczenia. Kolejni sternicy obejmując wachty, biorą do rąk ster, a co za tym idzie dosłowną odpowiedzialność za bezpieczeństwo jachtu i życie załogi. Noszenie takich samych koszulek nie czyni jeszcze z grupy ludzi zgranej załogi. 


Od Kapitana jachtu, ale przede wszystkim od każdego z żeglarzy wymagane jest zaangażowanie, bo najsłabsze ogniwo może stać się tym ostatecznym. 


Załoga ma wspólny cel – doprowadzić jacht bezpiecznie do portu. A to wymaga współpracy, zaufania i organizacji. 

Udostępnij: